Digital Krasch Kurs

Varför en Digital Krasch Kurs? Fram till 2018 var jag intresserad av det digitala och digitalisering men inte redo att verkligen sätta mig in i alla de olika beståndsdelarna...

Digital Crash Course 2

Från Analog till Digital Hade du hoppats att du vid detta laget skulle kunna mer om det digitala för att accelerera eller säkra din karriär? Vill du egentligen vara den...
by Arne Olafsson

Har ledarskapet utvecklats

Har Ledarskapet utvecklats i någon större omfattning sedan början av 1900-talet? Ja, jag läser The Men At the Top från 1929 och frågan blir naturlig då boken träffar väldigt...
by Arne Olafsson

Digitalisering på agendan

Det gör ont när knoppar brister, och när digitalisering står på agendan. Ja, det borde göra ont och det borde föras animerade diskussioner i många ledningsgrupper och...
by Arne Olafsson

SEO för VD

SEO för VD är tänkt att hjälpa dig med det övergripande tänket och få hjälp med att ställa rätt frågor internt för att komma vidare i arbetet i cyber space. Det görs ca 50...
by Arne Olafsson

SEO och Affärsutveckling

Lite lätt hjälp i all enkelhet för att hålla isär begreppen, SEO och Affärsutveckling, annars blir det lätt förvirrat i ledningsgruppen! Affärsutveckling, affärsmodellen...
by Arne Olafsson

SEO Trender 2019

2019 ligger runt hörnet och det är viktigare än någonsin att ägarna, styrelsen och VD har sina digitala strategier på plats. Jag håller förvisso med någon som noterade att det...
by Arne Olafsson

SEO Ordlista för nybörjare

SEO Ordlista för nybörjare nedan är för den som snabbt vill förstå den övergripande nomenklaturen avseende digitala strategier. Samt inte minst hands on arbete med hemsidor...
by Arne Olafsson