10 augusti, 2020
Posted in News
10 augusti, 2020 F L

Affärsutveckling 2020

Affärsutveckling 2020, do it or die!

Affärsutveckling 2020!

60% av dagens köpare börjar idag sin köpresa på en sökmotor. 70% av köparna bestämmer sina behov själva innan de vill kontakta en säljare. 44% av köparna har identifierat exakt vad de vill köpa innan de pratar med en säljare.

Det är rätt starka siffror i det fall man glömt att hitta sin digitala strategi

Ja, det gör ont när digitaliseringens utmaningar diskuteras, och det som gör mest ont är att bristen på digital kompetens i många ledningsgrupper som håller kvar många företag i det analoga träsket.

I all enkelhet kan jag konstatera att utan en utpräglad digital strategi i verksamheten idag kommer ni inte att lyckas.

Digital strategi

Det måste obönhörligen finnas ett digitalt anslag i allt ett företag gör idag. Den ledningsgrupp som inte bemannar ledningsgruppen med en stark digital kompetens kommer att misslyckas och tro mig, det är många som inte förstår detta.

Det olyckliga är att hela 80% av svenska styrelser, enligt Di, saknar relevant digital kompetens, och även många ledningsgrupper saknar digital kompetens och därmed förståelse för hur de ska manövrera sig fram och konkurrera i den digitala eran.

Det är naturligtvis en obehaglig känsla när det går upp för en CXX att den kompetens man samlat på sig under många år avseende affärsutveckling, sälj och marknadsföring passerat sista förbrukningsdag. Så man försöker desperat klamra sig fast vid den utdöende kompetens man har medans verksamheten sakta men säkert tynar bort, och alla riktigt digitalt drivna och framgångsrika medarbetare lämnar skutan i en allt snabbare takt…

Kunskap är en lätt börda att bära

Är det någon börda som är lätt att bära så är det just kunskap, och kunskap om det digitala är guld värd idag. Att det trots detta finns många personer med ansvar för att driva bolag som inte tagit sig tid att läsa in och lära sig allt de kan om hur de ska förhålla sig till den nya tidens digitala utmaningar ter sig allt mer skrämmande, och naturligtvis direkt oansvarigt om man har en aktieägargrupp som satt en att förvalta en verksamhet.

Ja, det gör ont, mest ont kanske för att man inte tagit sig tid att lära sig det nya digitala anslaget, fast man vet med sig att det borde vara det viktigaste man kan göra nu. Men sen igen, om man inte tänkt vara kvar i hetluften länge till kanske det inte spelar så stor roll….

Uttrycket sammanflätad digital strategi och aggressiv affärsutveckling blir allt mer relevant, de båda är onekligen hårt kopplade till varandra, eller borde i alla fall vara.

Om du idag har digital kompetens och arbetar i en ledningsgrupp som saknar relevant digital kompetens, men ingen lyssnar på dig, så se dig genast om efter ett en annan mer framgångsrik plats att utvecklas på.

Utmaningen består också i att komma förbi det faktum att en person i ledande befattning med bristfällig digital kompetens sällan rekryterar en vassare kollega till ledningsgruppen, speciellt inte om personen i fråga är vassare just i det digitala, för det skrämmer såklart. Detta är självfallet paradoxalt då hela framtiden ligger i det digitala, medans den digitalt okunnige ledaren famlar i mörkret med en allt mer härsken analog krängarmentalitet och saknar förståelse för hur digitaliseringen ska kunna göra just dennes bolag framgångsrikt igen.

Om du har grundläggande digital kompetens vet du med dig vilka naturliga steg du borde utforska för att komma vidare. I det fall du talar med en ledningsgrupp som saknar digital konpetens kommer de inte att förstå, vem har inte hört, ”jo, men vår bransch är speciell….”…

Brist på digital kompetens

Det råder följaktligen brist på digital kompetens i svenska företag, även på lrdarnivå.

Enligt VD tidningen har endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande 3-5 åren, baserat på en undersökning med uppgifter från Unionens klubbar på företag med sammanlagt 350 000 anställda i Sverige.

Uppenbarligen finns det ett gigantiskt digitalt kompetensgap, och en del av problemet är att just många ledningsgrupper inte själva är tillräckligt kunniga inom området. De vet helt enkelt inte hur de ska angripa problemställningen då de inte vet vilka frågor de ska ställa, hur kan de digitala utmaningarna påverka dem, vilka steg ska de ta, osv.

Några av oss minns kanske den stora hem-pc reformen på 90-talet, reformen infördes 1997, där de anställda kunde skattefritt låna – eller hyra mot så kallat bruttolöneavdrag – en persondator med kringutrustning. Många kunde efter avtalstiden ”köpa” loss utrustningen, så många hem blev snabbt ”datoriserade”. Det var utan tvekan en framgångsrik reform just vad det gällde den initiala delen av att säkerställa tillgång till hårdvaran för att sedan arbeta med datorkunskaperna, många initiativ startades avseende utbildning i att hantera en dator och kringutrustning, så den allmänna datakompetensen i Sverige ökade snabbt. Basal nivå, javisst, men det krävdes för att bli den framgångsrika internetnation vi idag är.

Främja digital utveckling

Trots det nästan desperata behovet av digital kompetens så är det dock få företag som främjar de anställdas digitala utveckling. Endast vart femte företag prioriterar de anställdas möjlighet till kreativitet och utveckling, enligt Unionens undersökning. Det riskerar naturligtvis att straffa sig  i långa loppet.

Sverige kan tyvärr inte leva på gamla meriter utan det krävs ett nytt ”hem-pc” program, men för den generella digitaliseringen. Hur vi kan dra nytta av digitaliseringen, AI, osv. i vår vardag och i våra bolag. Sverige har (haft?) en bra position i världsekonomin, men för att behålla vår position så måste digitaliseringen gå snabbare och vi måste få hjälp att snabbt bli digitala på alla nivåer, privat och i företag.

Reskill & Upskill

Begreppen Reskill och Upskill blir allt viktigare, fortbildning och kompetenshöjning på svenska, och det gäller alla, oavsett position eller nivå, privat eller i företag.

Det sker alltså ett kraftigt kompetensskifte i marknaden, och ledningsgrupper eller styrelser som inte tar det på allvar kommer att se sig förbisprungna av de som tagit utmaningen på allvar.

Som sagt, 60% av dagens köpare börjar sin köpresa på en sökmotor idag, 70% av köparna bestämmer sina behov själva innan de vill kontakta en säljare. 44% av köparna har identifierat exakt vad de vill köpa innan de pratar med en säljare.

Det är rätt starka siffror i det fall man glömt att hitta fram till sin digitala strategi.

Det görs ca 55 miljoner Googlesökningar per dag, dina produkter och tjänster finns garanterat med i söket.

Frågan är om du och dit företag är förberedda?

Jag träffar gärna förutsättningslöst ledningsgrupper, ägare eller styrelser för att prata om just din verksamhet och hur en digital satsning kunde se ut för er, kontakta mig på  arne@olafsson.se eller 0701825532.

VARFÖR VÄNTA?

Allt handlar om vad du väljer att göra här och nu, så börja med förändringen redan idag!

AtWork Consulting

Stockholm, Sweden

arne@olafsson.se

+46 (0) 701 825 532

+46 (0) 8 510 666 00