Digital Krasch Kurs, 2020

Digital Krasch Kurs, 2020 ⇒Hur du snabbt kan bemästra digital marknadsföring och digitala analyser utan tidigare erfarenhet! Det sägs att det krävs 101 dagar per person av...

Continue Reading

Digital Krasch Kurs

Varför en Digital Krasch Kurs? Fram till 2018 var jag intresserad av det digitala och digitalisering men inte redo att verkligen sätta mig in i alla de olika beståndsdelarna...

Continue Reading

Digital Crash Course 2

Från Analog till Digital Hade du hoppats att du vid detta laget skulle kunna mer om det digitala för att accelerera eller säkra din karriär? Vill du egentligen vara den...

Continue Reading

Digitalisering på agendan

Det gör ont när knoppar brister, och när digitalisering står på agendan. Ja, det borde göra ont och det borde föras animerade diskussioner i många ledningsgrupper och...

Continue Reading

SEO för VD

SEO för VD är tänkt att hjälpa dig med det övergripande tänket och få hjälp med att ställa rätt frågor internt för att komma vidare i arbetet i cyber space. Det görs ca 50...

Continue Reading

SEO och Affärsutveckling

Lite lätt hjälp i all enkelhet för att hålla isär begreppen, SEO och Affärsutveckling, annars blir det lätt förvirrat i ledningsgruppen! Affärsutveckling, affärsmodellen...

Continue Reading

Det digitala kompetensgapet

Det sägs att det krävs 101 dagar per person av digital utbildning fram till 2022 för att komma ikapp (det digitala kompetensgapet). Informationsmängden idag överväldigar oss,...

Continue Reading

SEO Trender 2019

2019 ligger runt hörnet och det är viktigare än någonsin att ägarna, styrelsen och VD har sina digitala strategier på plats. Jag håller förvisso med någon som noterade att det...

Continue Reading

SEO Ordlista för nybörjare

SEO Ordlista för nybörjare nedan är för den som snabbt vill förstå den övergripande nomenklaturen avseende digitala strategier. Samt inte minst hands on arbete med hemsidor...

Continue Reading