Digitalisering på agendan

22 juli, 2020 F L

Digitalisering på agendan

Digitalisering på agendan

Ja, det borde göra ont och det borde föras animerade diskussioner i många ledningsgrupper och styrelserum om hur man ska förflytta bolaget från den gamla ekonomin till den nya. De flesta vet med sig att förändringstakten och digitaliseringen är för långsam.

Men har det egentligen med digitalisering att göra eller är det inte bara den vanliga förändringsobenägna ledningsgruppen som trillar dit och blir snuvad på sin marknad och sina kunder? Jag gissar att samma diskussioner pågått i alla år, oavsett tidsepok, men med varierande paradigmskiften. Industrialiseringen var början på den allt snabbare förändringstakten, och det rullar på med bra fart än idag.

Paradigmskiften kommer och går

Genom den industriella revolutionen växte städer, och nya behov uppstod, flerfamiljshus, kollektivtrafik, stora sjukhus, supermarkets, parkeringsplatser, osv. Då liksom nu uppstod paradigmskiften, som att hovslagaren byttes ut mot bilmekanikern, som att gården på landet byttes mot lägenhet i flerbostadshus i staden, som att lanthandeln byttes mot stormarknader, arbetstillfällen flyttades från landet till staden… osv…

Löpande affärsutveckling måste tas på allvar

Inget nytt under solen, företag kommer och går, de som tar sin affärsutveckling på allvar har större chans att överleva. Se på Eriksson, Nokia, Eniro, med flera. Fina bolag med stark position men sedan slog högmodet in, och någon liten jävla räka tog deras marknad och susade förbi dem som en ….

Varför såg vi det inte…??

Eniro borde ha börjat digitalisera så snart de köpt ut grundarna. De borde ha varit störst i norden, men de blev sämst av alla, för de drabbades av storhetsvansinne och höll sina kataloger hårt mot kroppen, som något tillfälligt skydd mot konkurrenterna. Men det var ingen som ville åt dem, konkurrenterna såg aldrig Eniro som en konkurrent, de bara tog deras marknad, och deras kunder, som om inget hade hänt…

Du behöver en radikal affärsutvecklare!

Alla bolag med lite framtidsvisioner borde stärka sin affärsutvecklande del i organisationen och låta den ta ut svängarna och måla upp visionära dröm- och mardrömsscenarios och ledningen måste ta ställning till möjliga vägar framåt. Jo, jag vet att dagarna fylls med vardagligt bråte som måste fösas framåt eller undan, men framtiden blir så mycket kortare om man inte tar tag i affärsutvecklingen.

En affärsutvecklare MÅSTE vara radikal och med extremt öppna sinnen, och kunna ana, misstänka, fundera, överraska, …. med anledning av detta kanske det vore mer rimligt att ta in extern hjälp för att utsätta företaget för en hård granskning och få de insikter som den egna organisationen kanske varken vill eller kan lyfta fram.

Vidare ställer den egna organisationen ofta de frågor man vet ger de svar man vill ha, eller tar för givet. Ledningen missar alltså den externa betraktarens mer hårdföra perspektiv och löper med stor sannolikhet en större risk att utmanövreras av nya aktörer….

Konkurrenterna du inte visste fanns

Kom ihåg att dina konkurrenter nuförtiden absolut inte behöver komma från ditt vanliga kluster av konkurrenter utan kan dyka upp som gubben i lådan från ett helt annat segment som nyper tag i din marknad bara för att det råkar fungera i någon annan affärsmodell som de tagit fram, av bara farten…

Menar ni allvar eller inte…?

En modern ledningsgrupp utan en stark affärsutvecklare knuten till bolaget är ingen ledningsgrupp utan bara tjänstemän som lyfter lön, lite som en pensionsförsäkring, som redan fallit ut. Men självfallet är det viktigt att fokusera på sälj, och att ta marknadsandelar, leta folk, osv. Men jag säger bara Jan Stenbäck, fullt fokus på sälj, OCH ETT OTROLIGT FOKUS PÅ NYA IDÈER och marknader. Han sopade banan med mängder av företag som satt fast i gamla hjulspår, men lyfte fina löner, som inte såg vart världen och framförallt den egna kundbasen var på väg någonstans. Vem minns Lunarstorm idag…

Vikten av att fråga kunderna och medarbetarna vart framtiden leder, säljer vi det ni vill köpa, idag, imorgon om 5 år?!?!? Har vi gjort en GAP analys av kundernas och medarbetarnas uppfattningar om verksamheten? Eller är vi bäst i världen och vet allt..?

Sammanflätad digitalisering och affärsutveckling

Den digitala omställningen måste dock sammanflätas med den vanliga affärsutvecklingen, det är inte två spår, utan ett, som hänger starkt ihop, inte den ena utan den andra, osv.

Jag hör många i ledande funktioner säga att de visst skvätter lite digitalisering på sin affärsplan, i spridda ostrukturerade stänk, men det är just det som är problemet. Allt måste andas digitalisering, och de hänger obönhörligen starkt ihop.

Säljer vi det kunderna vill ha?!?!

Ställer vi frågan “Säljer vi det kunderna vill ha?”, “Håller vår produkt/erbjudande?!”. Jo, vi gör en analys av verksamheten INTERNT men frågar du som redan troende får du självfallet de svar du vill ha, alltså lätta frågor och enkla svar, ingen djuplodad analys, alls..

Det gör såklart ONT att höra kunderna säga att de lika gärna kan välja en annan leverantör eller produkt, eller den behövs inte längre, men bättre att du får höra det när det finns tid att åtgärda bristen…

Klassisk affärsutveckling, med digitaliseringen som verktyg

Mitt budskap, säkerställ att ditt bolag har en sammanflätad digital affärsutveckling med den klassiska affärsutvecklingen som grund. Vill någon åt just din kundbas? Det måste du utgå från, utgå från att ni måste in den digitala världen för att utvecklas och skydda din kundbas, vänta inte, gör det nu! Den digitala utvecklingen är dock inte nödvändigtvis lösningen utan ett verktyg, så som ny teknik alltid varit. Utgå från att konkurrensen blir stenhård, men inspirera anställda och intressenter att komma med nya idéer för framtiden, belöna dem rikligt.

Med ovanstående i åtanke, kom ihåg att du vinner inte med teknik allena utan en förändringsbenägen organisation är helt avgörande, och det börjar på toppen! Glöm memo management, ut och GÖR!

Våren kommer…

Som sagt, våren kommer, och det gör ont när knoppar brister, och det gör ont när planer spricker, och det värker i magen när digitaliseringen obönhörligen vrålar utanför vår dörr, dags att öppna dörren på vid gavel, släpp in våren och digitaliseringens förlösande effekt.

 

 

Lämna ett svar

VARFÖR VÄNTA?

Allt handlar om vad du väljer att göra här och nu, så börja med förändringen redan idag!

AtWork Consulting

Stockholm, Sweden

arne@olafsson.se

+46 (0) 701 825 532

+46 (0) 8 510 666 00