Intresseanmälan Digital Krasch Kurs

Vi kontakter dig inom kort!

”Energi är det nya internet”, översättning av Arne Olafsson

Hittade denna artikel på techcrunch.com och tyckte den var värd att översätta. Artikeln är skriven av Brian Lakamp och nedanstående är en fri översättning av densamma av Arne Olafsson.

Om du inte är uppmärksam på vad som händer i energisegmentet så är det dags att bli det nu. Enligt Brian Lakamp, se mer på www.totempower.net, finns det massiva möjligheter nu i energisegmentet.

Hur stora möjligheter? ”Imagine standing in 1992, knowing that Google, Akamai, Netflix, Facebook, Amazon, eBay, BuzzFeed and Uber lay ahead.”

Allt enligt Brian Lakamp som menar att det nu är ”enernet” istället för ”internet” som kommer att transformera våra liv. Historien upprepar sig men spelarna i marknaden har ändrats.

I kort ser det ut som följer; Landet runt sitter etablerade nätägare som opererar centraliserade nätverk i sina områden. Men nu börjar ”start ups” eller mindre lokala spelare agera i segmentet med innovativa distribuerade lösningar. Dessa bolag skapar en sund konkurrens och nya nätverk med nya villkor skapas ovanpå gamla nätverk.

När internet växte fram

”Detta är precis det scenario som spelades upp när internet växte fram”, säger Brian Lakamp. ”That was the backdrop 30 years ago when a little thing called the internet emerged. Startups like CompuServe, AOL, EarthLink, Netcom and a host of other local ISPs kicked off the conversion from analog to digital by offering internet access over existing cable and telco networks.”

Nu är det spelare som SolarCity, Sunrun och många andra som tar länder bort från fossila bränslen till grön energi med stöd av smarta produkter, service och mjukvara ovanpå befintliga energisystem (som t.ex. fjärrvärme). Brian kallar detta ”the Enernet”.

”Enernet. Noun. A dynamic, distributed, redundant and multi-participant energy network built around clean energy generation, storage and delivery and serving as the foundation for smart cities.”

Jigar Shah, som grundade SunEdison, investerade i tidiga skeden i ”the enernet revolution” för över ett decenium sedan. Han utvecklade en finansiell modell som har gjort solenergi tillgänglig, prisvärd och skalbar.

Elon Musk

Brian fortsätter med att nämna Elon Musk. Han har för några månader sedan presenterat solar roof shingles för världen. Solenergi som är överkomlig och vars design passar bra in i fasad och tak. ”Plus, he’s integrating it into a game-changing home system with storage and EV charging. Think the world’s first iPhone. Musk’s electric car company, Tesla, is poised to be an enernet giant, the Amazon of this go-around — margin-challenged in its early years, but set to move.

”Let’s stop acting surprised, and instead start acting.”

Nu finns det många andra innovativa aktörer, utöver Tesla, som positionerar sig i ”enernet”.  ”They are building nanogrids, microgrids, distributed energy resources and virtual power plants. They are creating new, intelligent building materials and smart lighting. They are deploying new networks and intelligence that are driving down costs and improving services.”

”The enernet” blir som själ och hjärta och är plattformen för smart-city tech, the “Internet of Things,” distribuerade system, sammankopplad infrastruktur, nätverksteknologi, system för laddning av bilar, etc. för att nämna några få. Dessa teknologier kommer att dramatiskt förändra vårt synsätt på städer. Detta tvinga oss att tänka i nya banor vad det gäller t.ex. kommunal service, transport, försäkring, fastighetssegmentet och finansiella tjänster.

Ur ”the enernet evolution” föds smarta städer som är många magnituder smartare, hälsosammare och tryggare. De nya distributionsnätverken skapar gigantiska steg framåt för trygghet i energileveranser. Samt inte minst ett väsentligt förbättrat skalskydd som står emot väder och cyberattacker.

”Hold on to your seats. We’re at the early stages of something immense.”

Trots detta menar Brian att många tvekar, många hänvisar till att kostnaderna blir alltför höga och det tar för lång tid. Han menar att det är direkt korkat! Brian drar en jämförelse med internets utveckling, ingen menar idag att det var en onödigt kostsam och långsam process, ”det hade varit bättre att hålla fast vid skrivmaskiner och fast telefoni…”   Som vi alla vet kom internetrevolutionen över oss blixsnabbt! I mångt och mycket pådriven av de som förstod att investera i framtiden och inte fokusera på kostnader.

På samma tema menar Brian att transfereringen från fossilbaserad energi till grön energi kommer att vara snabb och säker när solenergi och energilagring fortsätter att växa. Antalet smarta städer ökar och priserna fortsätter att falla.

Här kan man lägga till synkronisering mellan olika energislag som fjärrvärme, solel, bergvärme, frånluftsåtervinning, mm. blir allt viktigare. System för att maximera balansen mellan dessa är helt nödvändiga. Men även, speciellt i de länder med lite kallare vintrar även, vikten av att arbeta på skalskyddet i form av moderna fönster, isolerade tak, mm.

Många säger idag att “the utilities are in big trouble.” Här drar Brian en jämförelse, ”Google didn’t kill Comcast. Comcast is doing just fine.” Elnätsbolagen och fjärrvärmebolagen som äger  distributionsnäten har ett enormt värde och inte minst möjligheter i framtiden. Utvecklingen i segmentet kommer inte att kunna hända utan nätägarnas aktiva deltagande. Självfallet finns det stora ekonomiska möjligheter för dem i och med utvecklingen. Nätägare med framtidsvisioner — Consolidated Edison, National Grid and others — ser vad som är på gång och haka på utvecklingen och kommer att frodas i ”the enernet world.”

Relaterade artiklar

Apple, Facebook and Google top Greenpeace’s clean energy reportBill Gates, Jeff Bezos and 18 others commit $1 billion to new cleantech fund, Breakthrough Energy Ventures Elon Musk reveals Tesla’s master plan

Absolut, fossildrivna generatorer och leverantörer har lite utmaningar i framtiden, likaväl som ”content companies” blev utmanade av nya mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Det är upp till ledningen i de befintliga bolagen att minimera risken att bli omsprungna av nya innovativa aktörer. Detta genom att själva investera och förvärva relevanta innovativa utmanare. Hatten av för ledare som David Crane, en visionär som drev just den utvecklingen i NRG Energy. Vi behöver se mer av den typen av ledarskap i de kommande tio åren då dynamiken i energisegmentet förändras och utvecklas. Denna verklighet kommer att bli mer och mer tydlig för de etablerade spelarna.

Vem står för utvecklingen?

Men trots det tydliga behovet kommer troligen inte utvecklingen av the enernet att komma från de etablerade spelarna. brian säger ”If you don’t believe me, read books like The Innovator’s Dilemma by Clayton Christensen or this article from Accenture that asserts “corporate innovation does not work.” Unless a Lou Gerstner or Steve Jobs is at the helm of an incumbent, innovation will be acquired, not grown.”

Detta ger otroliga möjligheter för start ups och tidiga investerare i segmentet. ”I’m excited to be part of that. I hope that talented entrepreneurs turn their attention from the app economy to the enernet. There’s enormous upside.” säger Brian Lakamp

Mina egna kommentarer

Brians erfarenheter från energimarknaden i USA kan översättas rakt av till den Nordiska marknaden. Vi har exakt samma struktur och exakt samma möjligheter. De aktörer som tidigt griper tag i möjligheterna i distributionsnäten med de innovativa lösningarna som finns tillgängliga idag kommer att bli extremt framgångsrika och rikligt belönade.

En fördel är självfallet att ha en relevant plattform och kundbas att arbeta utifrån. Som alla vet tar det tid att bygga upp ett varumärke. Att etablera en kundbas och att rekrytera en organisation som kan leverera i nuvarande lösningar och samtidigt driva utvecklingen mot ”the enernert”.

 

Arne Olafsson: Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, organisation, försäljning, rekrytering, produktion och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier av uppstart samt mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler. Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.

Specialiteter: Turn arounds, digitala strategier, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, ledarskap, effektivitet, rekryteringsstrategier och handlingsåtgärder.

Kontakt: arne@olafsson.se eller +46 (0) 701825532