Intresseanmälan Digital Krasch Kurs

Vi kontakter dig inom kort!

Energioptimering för fastigheter

Allt fler fastighetsägare ser stora fördelar med att energioptimera och framtidssäkra sina fastigheter. Allt för att minska sina energiinköp och förbättra sin miljöprofil. 

Arne Olafsson har stor erfarenhet av att genomföra förstudier för att fastställa största möjliga besparing med minsta möjliga investering. Kombinationer av bergvärme, fjärrvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler med kompletterande produkter. Ofta kan det vara ett bra tillfälle att titta på laddstrukturer för elbilar och serviceavtal med fjärrövervakning. Det är naturliga inslag i en kvalificerad men komplex förstudie för att erhålla långsiktigt maximalt resultat av en energioptimeringsprocess. Både långsiktiga ekonomiska och miljömässiga mål ska uppnås. 

Energioptimering för fastigheter

Segmentet för energioptimering för fastigheter växer dramatiskt och flera företag försöker ta position i marknaden. För att lyckas är det viktigt att ha en övergripande och långsiktig strategi för ett komplett erbjudande. Helhetslösningar där kunden får en kontakt istället för många där gränssnittsproblematiken är en barriär till beslut.

Jag har en unik erfarenhet i segmentet och stor erfarenhet av energioptimering för fastigheter. Ofta med komplexa kombinationer av energilösningar baserade på förnyelsebar energi. Läs mer om t.ex. Brf Ekoxen

Det är utan tvekan en stark trend, på väg att bli en mega trend, att aktivt driva energioptimeringsprocesser för små och stora fastighetsbestånd. Kunderna sparar mycket stora belopp, upp till 70%-80% av sina nuvarande energiinköp. Samtidigt som bolagen eller föreningen får en stark miljöprofil. Värdet på fastighetsbeståndet ökar markant genom att driftsnettot förbättras väsentligt.

Fastighetsägare kan nu kan bli sina egna energileverantörer och aktivt ta del i mega trenden närproducerad energi. de är då med i den stora omställningen i energisegmentet som tidigare varit förbehållet aktörer med monopolistisk ställning och förhållningssätt till sina kunder.

En allt mer uppkopplad värld!

Genom en allt mer uppkopplad värld finns all statistik och driftsinformation från energiproduktionen av din förnyelsebara energi tillgänglig dygnet runt för att göra allt mer avancerade simuleringar och analyser för att ständigt förbättra driftsekonomin på kort och lång sikt.

i ett energioptimeringsprojekt ska man ha alltid kundens mål som prioritet, och förtroendet byggs upp över tid, jag menar att dimensioneringen och installationen av en energilösning baserad på förnyelsebar energi bara är början av en lång process där vi arbetar tillsammans med kunderna för att löpande maximera besparingen och se till så att anläggningens livstid överträffar våra kunders förväntningar.

 

 

 

Arne Olafsson: Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, organisation, försäljning, rekrytering, produktion och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier av uppstart samt mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler. Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.

Specialiteter: Turn arounds, digitala strategier, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, ledarskap, effektivitet, rekryteringsstrategier och handlingsåtgärder.

Kontakt: arne@olafsson.se eller +46 (0) 701825532