Intresseanmälan Digital Krasch Kurs

Vi kontakter dig inom kort!

Företagskonsult

Varför använder man en företagskonsult?

Många gånger kan ett externt perspektiv vara en ovärderlig tillgång i ett företags olika utmaningar. Inte minst i dagens extremt snabbrörliga affärsklimat. Den digitala tidsåldern ställer snabbt saker på sin spets. En extern erfaren konsult kan agera bollplank och ta med sig erfarenheter från många branscher och företag för att korta ned ledtiden från nuläge till önskat läge.

I USA  växte konsultmarknaden med 7,2% 2016, till 58,72 miljader USD och fortsätter att växa. Jättarna är självfallet Bain & Company, Deloitte ConsultingMcKInsey, BCG, med flera. Men i myllan växer även små och medelstora konsultbolag med ett mer kostnadseffektivt erbjudande. Hur ska man som kund hitta rätt? Nummer ett är självfallet att hitta en konsultfirma med referenser och rekommendationer och som framgångsrikt genomfört projekt med tydliga förväntningar och ett tydligt utfall. Många gånger är det en relation som växer fram, med kanske något mindre inledande projekt som leder till fler och större engagemang.

Konsultmarknaden i USA

I USA är det Bain & Company och Deloitte Consulting som rekommenderas mest av sina kunder. Bain & Company har sina kärnkompetenser inom strategi, miljö och förvärv. Ett relativt  brett kompetensområde men de hänger ofta ihop. Det det uttrycker är dock något som även mindre konsultfirmor märker snabbt, kunden efterfrågar ofta svar på samma frågor; Hur man ska agera vid ett avgörande förvärv, hur lanserar vi en ny produkt på bästa sätt, digitala strategier, organisationsfrågor.  detta är ju de frågor man som konsult ofta hanterar och även om branscher har olika tendenser så är själva innehållet i analys och åtgärdsprogram inte alltid så olika. För kunden är det av stort värde att i specifika utmaningar ha med en erfaren konsult som snabbt kan analysera situationen och diskutera olika lösningar baserat på erfarenhet.

Den svenska konsultmarknaden

Di skriver Den starka konsultmarknaden fortsätter och alla börsnoterade konsultbolag uppger att efterfrågan är fortsatt hög. Tillväxten är också stark, drivet av höga beläggningstal, något högre priser samt många förvärv. Kompetensbristen tillsammans med ökad personalomsättning gör dock att tillväxten kunde varit ännu högre.

Mer än hälften av bolagen rapporterar tvåsiffriga tillväxttal där Empir med flera förvärv växt mest under kvartalet. På marginalsidan har tre av fyra bolag förbättrat sina marginaler under kvartalet. Precio, Eurocon, Softronic samt Acando lyckas samtliga nå tvåsiffriga marginaler under kvartalet.

En del av den starka tillväxten och förbättrade resultat kan tillskrivas kalendereffekter med fler arbetsdagar jämfört med förra året under Q2.

“Den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen fortsätter att driva efterfrågan på komplexa lösningar. Inom många branscher sker omfattande disruptiva omställningar och behovet av hållbara lösningar har aldrig varit större.”
Jonas Gustavsson, vd ÅF”

Små och medelstora konsultbolag i Sverige

Även ensamkonsulter och mindre konsultbolag märker ett uppsving, speciellt om man har en baskompetens som kompletteras med spetskompetenser inom olika områden som relativt väl stärker upp erbjudandet ur ett helhetsperspektiv. Exempelvis affärsutveckling och digitala strategier.

 

Arne Olafsson: Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, organisation, försäljning, rekrytering, produktion och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier av uppstart samt mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler. Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.

Specialiteter: Turn arounds, digitala strategier, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, ledarskap, effektivitet, rekryteringsstrategier och handlingsåtgärder.

Kontakt: arne@olafsson.se eller +46 (0) 701825532