Gig ekonomins tid är nu!

22 juli, 2020 F L

SKATTETRYCKET OCH SAMHÄLLSKONTRAKTET

Med utgångspunkt från 1960, ”Lagen och profiterna”, C. Northcote Parkinson.

De omvälvande förändringarna vi ser ske framför våra ögon pga Covid 19 skapar en allt större oro och kanske till och med panik. Stora varsel och med stor sannolikhet massuppsägningar inom kort. Men tänk istället på nästa steg, för det finns ett liv efter viruset, så se till att bli förberedd på gig ekonomin, för den kommer nu! Gig ekonomins tid är nu!

Företagen kommer inte att anställa på samma sätt igen, old style, det blir gigekonomi för hela slanten. Anledningen är enkel, den digitala infrastrukturen för detta finns numera på plats. Allt som planering, fakturering och auktioner finns tillgängligt för alla.

Giggarna kommer att hoppa mellan olika (attraktiva) arbetsplatser i världen, fysiskt eller digitalt. Som tidigare gäller det att uppdragsgivaren måste leva upp till sina leverantörers förväntningar, annars lämnar de…

Möjligtvis ändras arbetsgivarens avoga inställning till långa anställningar över tid. Men med Covid-19 spektaklet färskt i minnet, kommer de företag som kan, att göra sitt bästa för att i framtiden ha en flexibel arbetsstyrka via giggare och bemanningsföretag.

Du kan såklart välja att arbeta för ett bemanningsföretag också. Samma tänk men då i fortsatt  beroendeställning till arbetsgivare…. Se i så fall till att ha flera “leverantörer av gig”….

Redan nu så säger t.ex. Resume “det startar fler enskilda firmor än någonsin inom kommunikationsbranschen“. Frågan de ställer sig är om storbyråernas tid är över… och det är inte den enda branschen där frågan kommer att ställas nu…

Statistik för Gig Ekonomin, USA

  • 2017, ca 55 miljoner giggare i gig ekonomin (!!)
  • Ca 36% av USA´s arbetare är involverade i gig ekonomin
  • Giggarna bidrog med “$1.28 trillion to the American economy in 2018”.
  • 90% av giggarna tror på en ännu bättre framtid
  • Fortsätter gig ekonomin att växa som den gjort, kommer mer än 50% av den arbetande populationen att vara delaktig i gig ekonomin 2027
  • Giggare “spent a billion hours per week freelancing” 2018. 2015 var samma siffra “72 million hours per week”…..
  • 42% av den yngre arbetsföra populationen giggar.

Det nya förhållningssättet, gigekonomin, blir mer flexibelt och mer kostnadseffektivt för alla.

I samma andetag får vi konstatera att det blir minst lika viktigt för många företag att just knyta till sig kompetens. Så i en del fall utkristalliserar sig det STORA möjligheter för de som sitter på framtidsorienterad kompetens.

Men statistiken övertygar, är du övertygad?! Det borde du vara….

Fria att förändra utan fast anställda

Företagen vill kontinuerligt kunna flytta fram sina positioner baserat på tillgänglig färsk, relevant kompetens. Kompetens som bäst gagnar bolagets utveckling i varje given stund.

Många arbetsgivare har haft en utmaning i att få “upskilling” och “reskilling”, fortbildning och kompetenshöjning, att fungera. Kanske gäller det speciellt digital kompetens då det är start från noll för många…

Med tanke på den allt snabbare förändringstakten i samhället är det inte något som förvånar att arbetsgivarna passar på att göra stora omställningar just nu. Med Covid-19 får arbetsgivarna en trovärdig ursäkt och nu kan företagen ställa om snabbare mot ett nytt förhållningssätt i hur de anlitar relevant och kompetent arbetskraft.

I stora omställningar dyker dock möjligheter upp, nämligen att du som giggare, i gigekonomin, kan välja och vraka bland uppdrag.

Digital kompetens, eller inte…

Är du däremot bara en i mängden med en allmänt hållen kompetens blir det lite mer av en utmaning att manövrera sig fram i det nya landskapet, tyvärr…

Är du dessutom efter i den digitala kompetensen och digitala närvaron blir det allt svårare att hitta välbetalda möjligheter.

Som Sun Tzu säger: “Den som är först i fält och väntar på fiendens ankomst kommer att vara i god kondition inför striden. Den som är nummer två och måste skynda till striden kommer utpumpad.”

Tänk Digital Kompetens och snabbrörligt förhållningssätt till arbetsmarknaden, försök vara lite före… var först i fält…..

Tom Peters, 1999, just saying…

Jag tror att Tom Peters småler borta i USA när han ser detta ske, det som han förutsåg för mer än 20 år sedan. Men omvälvningen kommer inte frivilligt utan genom ett litet virus som tvingar oss att ställa om i en allt snabbare takt. Inte desto mindre så skapar de stora omdanande förändringarna antagligen en verkligt framgångsrik grogrund för gig ekonomin.

Tom Peters beskriver elegant hur varje projekt måste levereras som ett WOW projekt, och det är just det som kommer att skilja agnarna från vetet i den nya gig ekonomin.

Allt fler i de nya generationerna ser möjligheter i att starta eget, allt fler väljer, Covid-19 eller ej, bort klassiska tråkiga och enformiga anställningsformer. Istället välja de det enda rätta om de är lite drivna och orkar knö sig igenom företagandets baksidor.

Det vill säga, ÄLSKA DITT JOBB OCH LEVERERA UNDERBARA TING OCH BLI DIN EGEN BOSS!

Tom Peters beskrev redan 1999 hur framtiden skulle innehålla allt fler egna underbara företagare. Som med det egna coola varumärket som plattform skapar sig löpande intäkter och en bred kundbas. Läs gärna Brand You 50, LÄNK

Boken tipsar dig om varför du borde försöka bli ett VARUMÄRKE (redan 1999).  50 sätt att bli ett eget varumärke. 50 aktiviteter du borde göra för att bli ett eget varumärke. Notera att boken är 20 år gammal, så en del saker får du ”översätta” till modern tid…

Att driva eget

I takt med att allt fler ser möjligheterna med ”att driva eget”, skapas nya förutsättningar för samarbetsformer som ger stora grader av härlig frihet för den som väljer den vägen. Men också ett allt större ansvar för relevant leverans! Alltså inte bara sitta av tiden i en grå trist anställning där man bara längtar efter att få åka hem till ingenting.

Företagare vill knyta till sig relevanta gigresurser och kompetenser för olika behov och vid olika tidpunkter, där kommer DITT gigföretag in. Men kom ihåg att även uppdragsgivarna måste ”jaga” rätt kompetens till rätt pris, och det blir en ständig vågskål som balanseras av tillgång och efterfrågan, och prissättning därefter.

Visst, det kräver lite disciplin att gigga, men samtidigt har vi ju de facto tvingats arbeta hemma på riktigt i dessa Coronatider. Många har väl fått det bevisat att det går och det fungerar. Någon nämnde att tidigare när någon sa “jag jobbar hemma i morgon..” så tog man det inte riktigt på allvar, utan snarare början på en semester eller så… Men nu…

Med dagens tillgång till nätet i alla olika miljöer har du dessutom arbetsplatsen inte bara hemma utan var helst du råkar befinna dig..

Vems marknad?

Att konstatera att “gig ekonomin är nu” betyder inte fördel någon part, det blir en bättre balans för framtidsorienterade kompetenser…

Sanningen är att det blir varken arbetsgivarens eller de arbetssökandes marknad, det blir en ständig auktion om relevant kompetens i varje givet ögonblick.

Digitala planerings- och samarbetssystem, som Teams och Zoom, blir vinnare, och du kommer ej att klara dig utan dem.

Man får dessutom inte glömma att för många kompetenser blir världen ens nya arbetsfält… 24/7….

Stöddiga och tråkiga uppdragsgivare kommer att få allt svårare att hitta relevant kompetens, och detsamma gäller giggarna…. Ödmjukhet och professionalism blir väsentliga ledord.. för alla aktörer….

Löntagarorganisationerna får nya utmaningar, de måste bli opolitiska och syftar endast till att förenkla maskineriet som knyter samman uppdragsgivare och uppdragstagare. Det är tillbaks till ruta ett för pamparna, så de kanske kan börja göra lite verklig nytta igen.. Förhandlingar om ersättningen löser uppdragstagarna själva…. Alternativt ersätts löntagarorganisationen av “brokers” som faktiskt levererar lite nytta och kvalitetssäkrar åt båda håll.

OBS! Snart kommer RECO för uppdragsgivarna OCH Giggarna…. tips till den som vill göra lite appar….. 😉

Ytterligare tips, appar för att sammanföra giggare och uppdragsgivare med ett auktionsförfarande…. kanske även med betalningsrutiner…

Nya krav på ledarskap och affärsmannaskap

Gig ekonomin ställer självfallet också nya krav på ett modernt ledarskap och affärsmannaskap. Inget blir  längre som det var, och kraven förändras ganska rejält. Du förväntas kunna leda på distans, engagera via det digitala och din digitala kompetens avgör din framtid. För det är i den digitala världen framtiden ligger, och det är där möjligheterna finns.

Självklart behövs det fortfarande ”chefer” för mindre grupper men allt mer av även detta sker digitalt, dvs. planering, rapportering, utvärdering, analys och dialog.

Men, giggandet kräver även en stor dos av självledarskap och disciplin, du måste hitta dina rutiner för att få giggen gjorda, och leverera, leverera, leverera…

Nätverka? Absolut!

Du som tidigare varit anställd och haft en trygghet i att gå till samma arbete varje dag väntar utmanande tider. Du måste göra dig synlig i det stora bruset av ”arbetssökande”. Självklart blir din närvaro i sociala kanaler som LinkedIn allt viktigare, men även i mindre lokala nätverk där man hjälps åt i olika projekt.

Vidare får vi utgå från att det sociala skyddsnätet fortsätter att urholkas varför du måste börja bygga en stridskassa för de tider du frivilligt väljer att vara ledig, eller när uppdragen tryter i perioder. Fråga vilken fattigpensionär som helst som arbetat hela livet om de är nöjda med utfallet….. så det gäller också att hitta nya vägar bortom statens eroderande pensionssystem, för där finns ingen framtid som bekant….

Många får nog ta sig en rejäl funderare på vad de egentligen kan tillföra marknaden, om du inte kommer på något som du kan sälja i den nya ekonomin har du ett problem. Kanske borde du för länge sedan ägnat lite tid åt självrannsakan….

Vänta därför inte för länge med att börja inventera dina kompetenser och se vad du kan paketera snabbt! Vilka kompetenser kan du rama in i en digital förpackning och kommunicera till hugande spekulanter?!

Du bör börja kraftsamla nu om du vill vara med på tåget i framtiden. Det gäller att snabbt skaffa sig relevant digital grundkompetens och inte minst digitalt självförtroende. Kom ihåg Sun Tzu tidigare…!

Det gäller att snabbt förstå hur just du kan erbjuda dina tjänster i den nya ekonomin, du måste förstå de ekonomiska konsekvenserna och börja planera för hur din roll i gig ekonomin kan se ut i en nära framtid.

Friare liv i gig ekonomin

Vi kommer att kunna välja, i allt större grad, att arbeta på de tider vi finner lämpligt och vi kan välja bort uppgifter vi inte gillar. Vi kan fokusera på det vi uppskattar att hålla på med, men kanske behövs det fler uppdragsgivare för att få ihop kassaflödet…

Med detta suddas naturligtvis gränserna för arbete och ledighet ut i allt snabbare takt, inte heller det nödvändigtvis något dåligt, det är ju du som väljer när du vill arbeta, givet att du fixat din stridskassa…

Tiden efter Covid 19

Så, förbered er på tiden efter Covid 19, den tid då gig ekonomin verkligen slår igenom med full kraft.

Förbered dig ABSOLUT genom att bli MER digital, hitta kanaler för att marknadsföra dina tjänster och kompetens. Bygg upp ditt nätverk, bli involverad i “communities”, hjälp andra…

Starta företag, eller anslut dig till företag som Frilansfinans eller liknande, fråga vänner som driver företag om vad de tycker du ska tänka på, hitta en modern bokföringsfirma som PE Accounting eller motsvarande som effektivt sköter din bokföring, marknadsför DIG själv i alla sammanhang!

Gig ekonomin är nu! Lite kompletterande läsning…

Läs gärna Brand You 50, LÄNK

Mer om Brand You 50 på svenska, LÄNK

Digital Krasch Kurs, för ledningsgruppen och styrelsen, LÄNK

Mer om Digital Krasch Kurs, LÄNK

Ladda ned senaste utvärderingen av Digital Krasch Kurs, LÄNK

Boken Digital Krasch Kurs, LÄNK

 

 

Lämna ett svar

VARFÖR VÄNTA?

Allt handlar om vad du väljer att göra här och nu, så börja med förändringen redan idag!

AtWork Consulting

Stockholm, Sweden

arne@olafsson.se

+46 (0) 701 825 532

+46 (0) 8 510 666 00