Intresseanmälan Digital Krasch Kurs

Vi kontakter dig inom kort!

2019 ligger runt hörnet och det är viktigare än någonsin att ägarna, styrelsen och VD har sina digitala strategier på plats. Jag håller förvisso med någon som noterade att det minsann inte räcker med en digital strategi. Det måste naturligtvis vara en del i en större företagsövergripande strategi. Företagets vision, affärsidé, mål, aktiviteter och omvärldsbevakning måste naturligtvis med i processen.

Seniora marknadsförare och affärsutvecklare

Vilket leder mig till slutsatsen att den bästa digitala potentialen hittar vi i seniora marknadsförare och affärsutvecklare med ett starkt digitalt driv. För hur vi än vrider och vänder på det behöver HELA verksamheten vara med i strategin för att den ska lyckas. Speciellt på ledningsnivå, och där kan erfarenhet vara viktigare är teknisk kompetens. Arbetet innefattar dock allt från löpande aktivitetsplanering till digitala plattformar, ett brett spektrum av kompetenser att hantera, och många att motivera… Nåväl, den som lyckas transformera sig från klassisk marknadsföring & affärsutveckling till en modern marknadsförare med starkt digitalt fokus kommer att bli en vinnare 2019, garanterat! men kom ihåg, DET GÅR FORT NU!!

Men är vi redo för digital kompetens, har vi ett problem?

Digitaliseringen förändrar världen som vi känt snabbt och även hur vi interagerar med varandra. “Disruptive Innovations” skakar marken för etablerade spelare och spelplaner förändras blixtsnabbt. Gartner indikerar att “vanliga” arbeten minskar med 50% och digitala arbeten ökar med 500% till 2020. Är vi redo för denna förändring? Hur kan vi förbereda oss? Hur redo är vi för “digital disruption” i våra organisationer? Från artikeln “Are you ready for the digital (Learning) age?”

Trenden visar tydligt att behovet av digital kompetens ökar snabbare är vi kan möta efterfrågan, vi saknar ledarskap för att leda digitala projekt, vi saknar förståelse för hur vi påverkas av digitala trender, vi klarar inte av den allt snabbare takten i digitala affärer och vi vågar inte experimentera med digitala tekniker. LÄS MER!

Med andra ord: VILKA MÖJLIGHETER!

Så, 2019, vad händer?!

SEO som begrepp växer så det knakar och förgrenas i en allt större tsunami av innovativa tekniska lösningar och verktyg.

Men, vad ligger primärt direkt i farstun när vi kliver in i 2019?

Relevant content

För det första är det Relevent Content, varför? Jo för om inte du inte klarar nålsögat i Googles nya algoritmer för högkvalitativt innehåll på din hemsida är du inte med i racet i alla fall. Google har lagt mycket krut på att ge den som söker information relevanta och så korrekta svar som möjligt på sina frågor. Detta ställer allt högre krav på content och såklart UX (User Experience) på hemsidan. Algoritmerna gillar inte bad content, korta besök, fake links, etc.

Video

Video, jag har noterat att alla ungarna ägnar en oproportionerlig stor del av sin vakna tid med ögonen stint stirrande på … YOUTUBE! Det är såklart bara början, till att börja med så ökar den mobila nättrafik dramatiskt och allt fler i alla åldrar tittar på Youtube, Facebook (ja, de satsar hårt på video nu), med flera. Videoproduktionen kommer att växa exponentiellt, för alla med lite självaktning kommer att vilja ha video på sin hemsida. Just nu bombarderas vi med video p Facebook och Linkedin, men det är bara början. På samma tema är LIVE VIDEO en allt vanliga företeelse, för utbildning, information, försäljning, osv. Live video med frågor och svar är mycket vanligt idag på t.ex. Facebook. Man interagerar då med sina prospekts live, och ger tillfälle att svara på frågor, men också att skicka en inspelad version av videomötet till dem som var med för ytterligare kontaktskapande aktiviteter.

Marketing automation

Marketing Automation, som en våt dröm för många, och nu på riktigt. När tekniken finns tillgänglig för alla och i samarbete med Facebook, LinkedIn, med flera så är möjligheterna oändliga att återknyta kontakten med besökare på hemsidan i andra forum och påminna om sin existens. Arbetet med kundresan blir allt viktigare! Arbetet med att fånga upp signaler, analysera besökarnas agerande på hemsidan, följa dem i cyberspace, lära känna dem, erbjuda allt bättre och absolut relevanta erbjudanden, eller på ett fiffigt sätt öppna ögonen för de behov vi kan tillfredsställa med våra produkter och tjänster. Notera att kundresan innebär just en resa, endast 2% konverterar vid första besöket på en hemsida, just därför är det så viktigt att fånga upp kundernas andra och tredje besök, osv. Samt att locka dem tillbaka från andra plattformar där det är relevant, som LinkedIn och Facebook. MEN, det handlar om att ta HAND OM KUNDEN, inte kränga! Vidare är marketing automation ett utmärkt sätt att få upp effektiviteten i samarbetet emellan marknad och sälj, gärna baserat på ett framtidssäkrat CRM.

GDPR

På temat kund så dyker självfallet GDPR upp, och kundens integritet är av högsta betydelse för lika lite som vi vill ha någon knackandes oannonserat på vår dörr hemma med ointressanta erbjudanden så vill vi slippa det på nätet också. Vi vill inte vara med i allsköns register som vi, eller registerägaren, inte har kontroll på. Däremot är vi mycket villiga att lämna ifrån oss information om det vi får i gengäld är relevant och intressant, givet att våra uppgifter hanteras varsamt och med respekt.

Vidare avseende kund, när du väl får ditt leads in i ditt CRM gäller det att säljorganisationen hand om kunden på ett bra sätt. Både under själva köpprocessen men även efter köpet, med tack e-mail, instruktioner, välkomsthälsningar, kundundersökningar, m.m.

SEO strategier med lång svans (Long Tail)

Ett allt vanligare begrepp inom SEO strategier är sökord med “lång svans”. Termen (engelska The Long Tail) är ett begrepp inom sannolikhetslära som chefredaktören för tidskriften WiredChris Anderson, myntade i Wired-artikeln “The Long Tail” i oktober 2004.[1] Den långa svansen innebär att marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt ökar via ökad synlighet på Internet. Teorin har i stor utsträckning anammats för så kallade “nischprodukter” inom massmedieindustrierna, medan den tillbakavisats som effektiv inom mer standardiserade produktkategorier.

Vad det betyder är att för var jakten på sökord med hög volym fokus! Nu börjar vi bli bättre och bättre (med vassare verktyg) på att identifiera  ord, och fraser, som bättre möter frågeställarens behov av svar. Frågor med Long Tail svarar oftare bättre på en köpsugen kund fråga, och även om det är mindre trafik så är chansen till konvertering väsentligt större. Sökorden med long tail är mindre konkurrensutsatta och ofta ligger de inom ramarna för organiskt sök, dvs gratis. det blir dessutom allt mer vanligt att vi försöker ranka för flera sökord istället för bara ett eller få. Med andra ord hellre få men värdefulla sökord än trängas runt de mer allmänna sökorden som alla vill åt och betalar för. För företagen gäller det att fundera på vilka frågor deras potentiella kunder kan tänkas ställa för att köpa deras produkter.

Röst

Lite naturligt baserat på ovanstående avseende long tail så är sökningar med Röst ofta lite längre fraser, som t.ex. en fråga. Vilket även det leder till att fraser snarare än ord blir vinnare. 2016 var 20% av sökningarna på Google röst, och de uppskattas ligga på ca 50% 2020. Vi som testade SJ varianten på telefonen och skrek oss hesa för att blir förstådda för tio år sedan får en aha upplevelse om vi drar iväg ett sms och använder röstfunktionen istället för knapparna, då ser du hur bra det fungerar IDAG!!!

Sociala media

Sociala media blir allt viktigare, och en integrerad del i vår vardag, vi tvingas in i det, vare sig vi vill eller inte. Ungar, familjen, vänner, jobbet, alla är där, så även om man släpas in i cyberspace mot si vilja så landar man där förr eller senare. Så, det gäller nu för vår digitala marknadsförare att knyta ihop säcken och få med sitt företag i alla dessa kanaler. Även om man i början kör multikanal (varje kanal för sig) istället för omnikanal (allt integrerat) så är det en helt ny värld av möjligheter som öppnar sig, på gott och ont. Ett par lyckade satsningar i sociala kanaler kan avgöra ens framgång eller misslyckande.

Möjligheterna

Nåväl, det var lite kort om MÖJLIGHETERNA 2019, och det är ju nu! Ett tips på vägen kan var att ta hjälp, ett annat är att börja smått, testa er fram, men låt det inte ta för lång tid bara, för det går som sagt fort nu. Kompetensvallen blir allt högre, så se till att läsa på, kom in i matchen, det blir inte lättare utan risken är att du hamnar i bakvattnet och aldrig får chansen att komma tillbaka.

Arne Olafsson: Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, organisation, försäljning, rekrytering, produktion och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier av uppstart samt mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler. Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.

Specialiteter: Turn arounds, digitala strategier, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, ledarskap, effektivitet, rekryteringsstrategier och handlingsåtgärder.

Kontakt: arne@olafsson.se eller +46 (0) 701825532