Intresseanmälan Digital Krasch Kurs

Vi kontakter dig inom kort!

“Disruptive innovations”, ja, eller “Störande innovationer”, vi hör om det hela tiden, men vad betyder det egentligen? Definition:

Från Wikipedia: En ”störande” innovation är en innovation som skapar en ny marknad och ett nytt  värdenätverk och som så småningom stör en befintlig marknad och värdenätverk och förskjuter etablerade marknadsledande företag, produkter och allianser. Begreppet definierades och fenomenet  analyseras av Clayton M. Christensen i början av 1995. Störande innovationer tenderar att produceras av utomstående och entreprenörer, snarare än befintliga marknadsledande företag i segmenten. Marknadsledarna tillåter oftast inte störande innovationer när de först uppstår, utom kanske postorder bolagen, eftersom de inte är lönsamma nog först och eftersom utvecklingen kan ta resurser från befintliga processer företagen investerat i. En störande process som tas till marknaden innebär högre risk men också stor belöning om det lyckas.

Disruptive Management.

Jag menar att det inte finns något ”disruptive innovations”, utan det är bara klassisk affärsutveckling, med en nyans av disruptive management, i den bemärkelse att antingen gör företaget sin hemläxa och utvecklas eller så gör någon annan det istället för dig, på sina villkor, vilket oftast är dåliga nyheter för den som inte väljer att utvecklas. Nya tekniker, plattformar och kanaler kommer och går. Att det dessutom skulle vara en sanning att bara entreprenörer får utnyttja nya tekniker är ju ett gigantiskt feltänk, och något som de mer etablerade företagen borde agera på.

Digitalt stöd

Det nya inslaget är den digitala världen, eller de nya verktygen som snabbt ställer gamla processer mot väggen, hårt och brutalt. Den digitala världen gör det lätt, inom vissa områden, att skapa nya förutsättningar, som unga entreprenörer glatt och ohämmat kastar sig över, det betyder dock inte att de har ensamrätt på innovationen eller de nya kanalerna.

Regelverk och gällande ramverk, oskrivna lagar etc gäller kanske inte längre när en bransch utsätts för prövningar av aggressiv affärsutveckling, populärt idag kallat ”disruptive innovations”. Men alla har samma förutsättningar att anamma de nya förutsättningarna, det gäller dock att ha ledarskapet på plats.

Stenbeck, hjälten!

Hur var det t.ex. när radio och tv blev tillgängliga för entreprenörer som Stenbeck? Följde Stenbeck lagar och regler, eller… Vänta lite var det disruptive innovations, eller Disruptive Management? Eller var det bara vanlig, men innovativ, affärsutveckling? Självfallet, och med det det alltid förekommande inslaget av befintliga kolosser som med alla medel, lagliga och olagliga, försöker hindra, i detta exempel, fri och reklamfinansierad tv och radio, men det gick inte, för det var en naturlig del i utvecklingen i en allt friare marknad. I fallet radio och tv etablerade ju Stenbäck helt enkelt sin verksamhet i England för att undkomma det svenska monopolet. Resten av historien vet vi ju..

På tal om Stenbeck, det var den ende som trodde på Monica Lindstedt (Metro) och hennes kollegor Pelle Anderson och Robert Braunerhielm när de kom på att det vore billigare att dela ut tidningar gratis på ställen där många människor rör sig, till exempel i tunnelbanan, i stället för att dela ut tidningar i folks brevlådor. Tidningen skulle vara reklamfinansierad. Den ende som trodde på deras idé var finansmannen Jan Stenbeck som satsade tio miljoner kronor. Metro var en så kallad social innovation vilket betyder att det är en uppfinning som innebär ett nytt sätt att arbeta med något som redan finns, i detta fall en tidning. Ehh, vanlig affärsutvecklig eller disruptive innovations, eller kanske en bara innovativ affärsutveckling? Överraskande, absolut, kunde någon annan gjort det? Absolut!

Ryktet

Ryktet säger dessutom att Monica först gick till Bonnier som frågade om någon annan gjort detta? Nej.. sa hon sanningsenligt, och Bonnier tackade då nej. Stenbeck frågade samma fråga, Monica svarade lite nedslående att, Nej, det var ingen som gjort detta tidigare, varpå Stenbeck svarade ”Vad bra, då kör vi!” Så, här dyker något intressant upp, en innovativ företagsledare och en förvaltande företagsledare ställs mot varandra. Vem vinner?

Fanns det regler och lagar att följa? Japp, följde han dem? Nope! Vann han? Absolut! Vem är vår hjälte idag?

Paradigm skifte

MEN, betyder det att det finns något som ska kallas disruptive innovations? Nja, varför inte bara det klassiska Paradigm Shift, där ställer den innovative affärsutvecklaren ungefär följande fråga; Vad eller vilka kan radikalt förändra alla förutsättningar för vår verksamhet från en dag till en annan? Vad är så häftigt med just disruptive innovations? Eller är det bara ett klassiskt arbete med skarp innovativ affärsutveckling?

Vad är ett paradigm skifte?

Jo, det är en betydande förändring av hur en process utförs från en dag till en annan. Detta med hjälp av ny teknik, nya processer eller produkter som helt ersätts av andra av andra skäl. Det finns många exempel som löpande bandet,

Oavsett vilket, om man nu vill slänga ur sig nya begrelpp, så borde det i så fall faktiskt heta Disruptive Management, för det är inte nödvändigtvis något annat, ett ledarskap fullt av drivkraft och som utan rädsla kastar sig över nya verktyg, innovationer, kanaler och möjligheter. I sak hjälper det inte vilka fina verktyg som finns tillgängliga om de inte används, och förändring gör som sagt ont.

De nya kanalerna och de nya verktygen är lika tillgängliga för t.ex. banker eller dagens postorderbolag som för någon annan. Bankerna klarar konkurrensen sådär, postorderbolagen älskar utvecklingen. De olika förhållningssätten visar på ett starkt och innovativt ledarskap eller den totala bristen på densamma.

 

Lars Skarke, även han en hjälte!

Lars Skarke, som jag arbetade ihop med när vi byggde upp Envirotainer i världen, brukade säga att ”inget är så nära som tvärtom”, först skrattade jag mycket åt det uttrycket men med tiden växer uttrycket och beskriver ofta exakt vad som hänt.

En bra tvärtomhistoria gäller Yahoo som i slutet av 90-talet var den tidens  Google. Värderat till 125 miljarder dollar. Sedan sprack IT-bubblan. Yahoo överlevde, men lyckades aldrig komma tillbaka. Brist på visioner, chefskarusell, missnöjda investerare och såklart dålig tajming gjorde att de aldrig kom tillbaka. Men extra spännande blir det när vi får veta att Yahoo fick ett erbjudande att köpa sin lillebror Google redan innan Google hade börsnoterats, för vad som var näst intill växelpengar, men man tackade kaxigt nej till affären. Ett tag senare fick Google rejält med luft under vingarna, medan Yahoo såldes till den amerikanska telegiganten Verizon för nästan samma summa som Yahoo kunde ha fått betala för Google – ungefär fem miljoner dollar. Som sagt, ”inget är så nära som tvärtom.”

Innovativt ledarskap

Ett bristande innovativt ledarskap som saknar kraft i arbetet med affärsutveckling kommer aldrig att klara konkurrens med det innovativa ledarskapet, populärt, just nu, kallat disruptive management. Utom möjligtvis i monopolistiska områden där kanske stat eller kommun äger affären och levererar som vanligt under all kritik…

Disruptive managment

Jag menar i och med detta att det finns inget ”disruptive innovations”, det ska heta disruptive management, för det är ledarskapet som gör skillnaden, att det finns ett ledarskap som vågar ta risk och satsa på något nytt, inte tekniken i sig. Med ledarskap menar jag inte nödvändigtvis att leda en stor skara av anställda, utan att orka knö sig fram med en ny affärsmodell eller teknik inom ett etablerat område, som t.ex. Uber vs Taxi, eller Spotify vs skivindustrin, Stenbeck och medielandskapet i Sverige, osv.

Det krävs utan tvekan superkrafter och en enorm viljestyrka för att få en verksamhet att lyfta från noll, Det krävs tålamod och en mage av stål för att stå ut med alla motgångar som man får ta innan det vänder.

Förlegade affärsmodeller

Det finns flera bra exempel på bolag som envist hållit fast vid en förlegad affärsmodell och som med legala medel försökt stoppa utvecklingen, skivindustrin t.ex. som gick hårt åt alla digitala satsningar som pyrde runt jorden innan Spotify m.fl. fick fart och nådde kritisk massa för att kunna förhandla på någorlunda samma villkor. Vilka leder nu?

MEN, kunde skivíndustrin ha gjort det själva? Absolut! Hade de kapitalet? Absolut! Hade de kompetensen eller kunde skaffa den? Absolut! Men det saknades innovativt ledarskap, riktigt fungerande affärsutveckling, superskarp affärsutveckling blir disruptive management för de etablerade aktörerna. Men det är fortfarande affärsutveckling.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är plötsligt livsviktigt, inte för att det inte var det förr. Men med de nya kanalerna och tekniken går det så fort att om företagen inte är med och bevakar områden som kan göra så att blir tvärtom i deras bransch kan de snabbt bli dinosaurier i sin egen livstid. Tyvärr håller många fast vid sina gamla affärsmodeller för att förändring gör ont, och ofta drabbas ju många människor av t.ex. uppsägningar etc., men det gör de ju lika förbannat fast av helt andra skäl… se på Eriksson idag….

Artikel nedan nedkortad, läs gärna hela artikeln via länken. http://www.dn.se/kultur-noje/storytel-koper-norstedts/

Ljudboksföretaget Storytel köper anrika förlagsgruppen Norstedts för 152 miljoner kronor. Förutom flaggskeppet Norstedts förlag ingår också Rabén & Sjögren och Norstedts Kartor.

– Det här gör det lättare för oss att få fram berättelser till Storyteltjänsten. Det mest omedelbara är att säkerställa att alla de böcker som görs på Norstedts också blir ljudböcker. Vem skulle inte vilja vara med och följa utvecklingen på Sveriges äldsta bokförlag, när hela traditionen av författarskap som finns här möter den nya tekniken så att vi tillsammans kan ta allt ut i världen? Storytel finns i sex länder i dag och förhoppningsvis snart fler.

Storytel grundades 2005 och har cirka hundra anställda och är etablerat i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland och Polen. Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag. Under lång tid dominerade förlaget, i konkurrens med Bonniers olika förlag, nästan helt det svenska förlagslivet.

Vad gick snett? Bolaget har helt klart missat affärsutvecklingen! Dvs det innovativa ledarskapet lyste med sin frånvaro, inget disruptive management här tack!

Navelskådning och högmod har ett pris

Ett innovativt ledarskap med driv och kraft är en förutsättning för överlevnad och helt ovärderligt i dagens snabbrörliga digitala värld. Det krävs ett aggressivt arbete med affärsutveckling och omvärldsanalys, ett ”disruptiv management” fokus. Hur och vad kan ändra alla förutsättningar för vår verksamhet som vi driver den idag?!!? Om allt ändras i morgon vad händer då?!?! Vem på Norstedts kunde tro att de skulle bli uppköpta av Storytel?!?

Eriksson & Nokia

Se på Eriksson, från megabolag till liten aktör i motvind, se på Nokia, båda har tappat sin stjärnglans, utan vidare djuplodad analys kan jag konstatera att de inte riktigt står i frontledet av utvecklingen idag. Konsolidering och kostnadsneddragningar är inte vad aktieägarna önskat sig, de vill ha tillväxt, men då måste också ledningen veta var de kan hitta tillväxt. Men om ledningen saknar ett innovativt ledarskap så…

Alla information finns ofta tillgänglig för alla samtidigt, om man läser och är med i nyhetsflödet, det är sällan EN aktör som själv äger en innovation, utan den görs ofta tillgänglig i en större marknad och det gäller att löpande utvärdera vilka innovationer som kan hjälpa eller stjälpa den verksamhet man agerar inom, lite vanlig omvärldsbevakning, alltså inget nytt under solen här inte, men inget är så nära som tvärtom….

Hans Åkerblom ”Our age does not have to do with the year we were born, but rather with the degree of pain we feel when we are confronted with new ideas”. LinkedIn 3 okt 2016.

En bra beskrivning av problemets kärna, det gör ont att förändras, nya vanor, nya rutiner, ny organisation, ny chef, nya produkter, nya affärsmodeller.. Men vill företagen hellre vara ett Norstedts, Yahoo eller liknande, ni kan säkert räkna upp flera? Förändring krävs, även om bolaget etablerades 1823.

Nåväl, i allt väsentligt handlar det alltså om ett framgångsrikt arbete med affärsutveckling. Men också att ha skarpa gränslösa hjärnor i arbete för att analysera omvärldsbevakningen och se vad eller vilka som kan ta fördel av ett paradigm skifte i sitt affärsområde. Det har lite med Disruptive Innovations att göra, för innovationer finns oftast tillgängliga för alla av rent ekonomiska skäl. Frågan är vem som använder dem som verktyg för att nå sina mål kontra att använda advokater för att stoppa utvecklingen…..

Det ultima verktyget för en aggressiv affärsutvecklingsprocess, disruptive management, är ett tomt papper, eller en tom whiteboard, vänd sedan på hela processen och ställ frågan ”Vad vill våra kunder ha av oss? Ta med någon kritisk som inte kan något om era processer, det är nödvändigt att ha med en jobbig person som vill förändra allt, ja, det gör ont att höra, men annars gör någon annan det.

Det kallas affärsutveckling, Disruptive Management är en del av det!

 

Arne Olafsson: Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, organisation, försäljning, rekrytering, produktion och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier av uppstart samt mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler. Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.

Specialiteter: Turn arounds, digitala strategier, SEO, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, ledarskap, effektivitet, rekryteringsstrategier och handlingsåtgärder.

Kontakt: arne@olafsson.se eller +46 (0) 701825532